09.08.2018.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018.Јавна набавка радоваОтворени поступакИнвестиционо одржавање издвојеног одељења у ОгаруПозив за подношење понуда наставак вести


09.08.2018.
JАВНА НАБАВКА бр. 3/2018
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2018.Јавна набавка радоваОтворени поступакИнвестиционо одржавање издвојеног одељења у СуботиштуПозив за подношење понуда наставак вести


25.01.2018.
JАВНА НАБАВКА бр. 1/2018
Предмет јавне набавке -Инвестиционо одржавање крова у Доњем Товарнику;45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радовиПозив наставак вести


18.12.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА јнмв бр. 8/2017
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр.8/2017 (.pdf) наставак вести


12345678910...