15.11.2019.
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке добара број 03/2019-набавка електричне енергије–
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке добара број 03/2019-набавка електричне енергије– наставак вести


01.11.2019.
Јавна набавка бр. ЈНМВ 5/2018 - измена конкурсне документације, продужење рока и одговор на питање бр. 1
Измена конкурсне документацијеОбавештење о продужетку рокаОдговор на питање бр.1 наставак вести


29.10.2019.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБAРА, БРОЈ ЈНМВ 5/2018 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Позив за подношење понуда Конкурсна документација 800x600 Normal 0 21 false false false наставак вести


07.10.2019.
Дечија недеља 2019. године
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ од 7. до 13. октобра 2019. године Овогодишња Дечија недеља се одржава под слоганом: Да право наставак вести


12345678910...