25.01.2018.
JАВНА НАБАВКА бр. 1/2018
Предмет јавне набавке -Инвестиционо одржавање крова у Доњем Товарнику;45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радовиПозив наставак вести


18.12.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА јнмв бр. 8/2017
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр.8/2017 (.pdf) наставак вести


04.12.2017.
JАВНА НАБАВКА бр. 9/2017
Предмет јавне набавке -УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“ ПЕЋИНЦИ, ЗА наставак вести


04.12.2017.
JАВНА НАБАВКА бр. 8/2017
Предмет јавне набавке бр.8/2017. – набавка добара - намирнице за ђачку ужинуКонкурсна документација (.docx)Позив за подношење понуда (.docx)Питања и наставак вести


12345678910