Директор школе: 

Милијана Срдић
Телефон: 022/2436-213 

Помоћник директора
Слађана Бујила
Телефон: 022/2436-166 лок. 24.

Управа школе 

секретар: Марија Катић
административни радник: Љиљана Степановић
Телефон: 022/2436-166

Педагошко - психолошка служба:

психолог: Маја Вукмановић
педагог: Марија Малешевић
дефектолог: Јелена Радосављевић
педагошки асистент: Наташа Јовановић
Телефон: 022/2436-166 лок. 24

Служба рачуноводства:

шеф рачуноводства: Славица Стојаковић
благајник: Милица Исаков
Телефон: 022/2436-108 ; 022/2436-166 лок. 22

Библиотека :

Телефон: 022/2436-166 лок. 26

Домар школе:

Александар Бунчић
Телефон: 022/2436-166 лок.23.

Адреса школе:

ОШ "Слободан Бајић - Паја"
Школска бр. 8
22410 Пећинци
Ел. пошта: osnovnaskola-pecinci@mts.rs


Корисни линкови