13.12.2019.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.4/2019
_________Позив за подношење понуда___________________Конкурсна документација_____________ наставак вести


06.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору о набавци електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору о набавци електричне енергије наставак вести


19.11.2019.
Спортски дан "Наше је право да растемо здраво"
Конвенција о правима детета, као најзначајнији међународни документ у области права детета усвојена је 20. новембра 1989. године на Генералној наставак вести


15.11.2019.
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке добара број 03/2019-набавка електричне енергије–
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке добара број 03/2019-набавка електричне енергије– наставак вести


12345678910...