09.07.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈAВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕО ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈAВНУ НАБАВКУ УСЛУГАИзрада пројектно-техничке документације, број ЈНМВ: 02/2019 наставак вести


03.07.2019.
СПИСАК УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
СПИСАК УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ наставак вести


24.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke usluga broj 2/2019.
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke usluga broj 2/2019. наставак вести


07.06.2019.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2019 - Измене, додатна појашњења, продужење рока.
1. Измена 1 2. Измена 2 2. ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА наставак вести


12345678910...